Hướng dẫn đơn giản để chốt giao dịch

LINK 1       LINK 2       LINK 3       LINK 4       LINK 5

Chốt giao dịch để kết sổ lợi nhuận của bạn là một trong những kỹ thuật cơ bản mà tất cả mọi người nên biết, nhưng điều đáng ngạc nhiên là thật khó tìm thấy các chú giải cho việc này. Thực tế đây là tính toán đơn giản.

Chốt một giao dịch cá cược

Giả sử rằng bạn đã đặt cược vào một đội bóng đá chiến thắng với tỷ lệ cược là 10. Đội bóng chơi tốt trong trận đấu và tỷ lệ cược rớt xuống còn 5. Giá trị đặt cược của bạn đã tăng lên nhưng bạn lo lắng rằng trận đấu có thể đảo chiều. Làm thế nào để bạn chốt hoặc bảo vệ cá cược trước khi trận đấu kết thúc để kết sổ lợi nhuận của bạn?

Bạn có thể làm bằng cách đặt cược ngược chống lại đội bóng đó, ngang bằng nhưng theo chiều ngược lại với lần cược đầu tiên của bạn. Bao nhiêu thì bạn nên đặt cược ngược để chốt lời?

Bí quyết ở đây là xem xem trong hai lần cược thì mỗi lần sẽ tạo ra bao nhiêu ở cuối trận đấu. Giả sử rằng

          Tỷ lệ cược mà bạn đặt cược lúc đầu là ODDS1;

          Tỷ lệ cược mà bạn đặt cược tiếp theo là ODDS2, với ODDS2 <ODDS1;

          Lúc đầu bạn cược $1;

          Bạn cược $S vào lần cược ngược lúc sau, với S là số tiền bạn chưa biết.

Nếu đội bóng thắng, lợi nhuận từ việc đặt cược sẽ là -1 + ODDS1 và mất đi do đặt cược ngược sẽ là (1-ODDS2) * S. Tổng số tiền thắng cược là (-1 + ODDS1) + (1- ODDS2) * S.

Nếu đội bóng huề hoặc thua, khoản mất từ việc đặt cược sẽ là -1 và lợi nhuận từ việc đặt cược ngược sẽ là 1 * S. Do đó tổng số tiền thắng được sẽ là -1 + S.

Để chốt bảo đảm lợi nhuận, bất chấp kết quả của trận đấu, hãy đặt hai biểu thức cho số tiền thắng được dù cho đội bóng thắng hay thua là giống nhau: nói cách khác

(-1 + ODDS1) + (1-ODDS2) * S = -1 + S

Ẩn số duy nhất trong biểu thức này là S. Với biến đổi đại số ta được

S = ODDS1 / ODDS2

và lợi nhuận là S-1 cho mỗi đô la đặt cược.

Ví dụ: Trong trường hợp trên, giá trị của S là 10/5 = 2. Để chốt lời là S-1 = 2-1 = $1, bạn phải phòng vệ bằng cách đặt cược ngược $2 với tỷ lệ cược là 5.

Chốt giao dịch ngược

Hãy xem xét các trường hợp ngược lại, nơi chúng ta đã đặt cược ngược với tỷ lệ ODDS1, thấy tỷ lệ cược giảm và bây giờ muốn đặt cược lại ODDS2 để có lợi nhuận. Như trước, đặt số tiền bạn cược là S.

Nếu đội bóng thua, lợi nhuận từ việc đặt cược ngược sẽ là 1 và mất đi từ đặt cược lần sau sẽ là -1 * S. Tổng số tiền thắng sẽ là 1-S.

Nếu đội bóng thắng, thua lỗ từ các đặt cược ngược sẽ là 1-ODDS1 và lợi nhuận từ việc đặt cược lần sau sẽ là (-1 + ODDS2) * S. Tổng số tiền thắng sẽ là (1-ODDS1) + (-1 + ODDS2) * S.

Đặt hai biểu thức bằng nhau để có kết quả tương tự

(1-ODDS1) + (-1 + ODDS2) * S = 1 - S

Tương đương

S = ODSS1 / ODDS2

và lợi nhuận là 1-S.

Ví dụ, giả sử bạn đặt cược ngược lần đầu vào đội bóng với tỷ lệ cược là 5 và tỷ lệ cược lên đến 10. Trong trường hợp này S là 5/10 = 0,5. Để chốt lợi nhuận là 1 - 0,5 = $0.5, bảo vệ bằng cách đặt cược $0,5 với tỷ lệ cược là 10.

Kết luận

Một kết quả rút ra là số tiền cược để bảo hiểm rủi ro luôn luôn là 'tỷ lệ cược đầu tiên chia tỷ lệ cược thứ hai', cho dù bạn đặt cược ban đầu như thế nào.You are visitor no.

Datenschutzerklärung
Free homepage created with Beep.com website builder
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!